fbpx

Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Regulament Ordine interioara

EXTRAS REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA (ROI)

Gastromed SRL

– Clinica 360-

Regulamentul de ordine interioară al pacientului cuprinde obligaţiile şi drepturile acestuia pe perioada prezentei sale in cadrul Gastromed SRL-Clinica 360, astfel pacientul se obliga:

1. Să ia la cunoştinţă, la intrarea in Gastromed SRL-Clinica 360, de prevederile ROI impementate in cadrul Clinicii, şi să consemneze in scris acest fapt, conform celor indicate de personalul acreditat din cadrul Clinicii.

2. Sa prezinte toate actele necesare exercitarii actului meduical, conform regulilor stabilite de cadrul legislativ în vigoare:

-Sa prezinte Biroului de internari sau Recepției documentele justificative care atesta calitatea de asigurat. (persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in conditiile Legii Nr. 95/2006, si anume, li se poate asigura un pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru).

3. Sa citească documentele /acordurile/ consimtamintele puse la dispoziție de catre personalul Gastromed SRL-Clinica 360 și sa își exprime, sub semnatura , acordul sau lipsa acestui acord fata de cele semnalate în documente.

!Mentionam ca toate aceste documente sunt obligatorii, prevazute prin lege și sunt parte integrata a unui program destinat sigurantei si informarii corecte a pacientului.

4. Sa acorde incredere tratamentul si ingrijrilor recomandate si sa respecte indicatiile medicului;

5. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar și fata de ceilalți pacienți

Pacienţii au obligaţia de a avea un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei din cadrul Clinicii (tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată).

– Orice nemultumire va fi adusa la cunoştinţă personalului adecvat din cadrul Clinicii, Gastromed SRL-Clinica 360 obligandu-se sa solutioneze aceasta nemultumire in cel mai scurt timp posibil.

6. Sa respecte circuitele interne ale circulatiei in cadrul Clinicii si sa nu acceseze spatiile marcate ca fiind interzise pacientilor; masura adoptata in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;

-Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant. Dacă un pacient are probleme de deplasare şi are nevoie de ajutor pentru a se deplasa în interiorul sau în afara secţiei, va solicita sprijin direct personalului auxiliar şi va informa despre aceasta necesitate, asistentul responsabil de salon. Deplasările se pot efectua numai în intervalele orare care exced consultatia/ investigatia.

7. Sa respecte indicatiile personalului medico-sanitar premergatore actului medical:

-Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderobă.

-Sa utilizeze o tinuta vestimentara ingrijita si decenta in momentul in care paraseste zona de spitalizare sau in momentulin care circula in spatiul intern sau in curtea Clinicii;

8. Sa respecte regulile de igiena personala zilnica; sa își insuseasca și sa aplice informațiile privind spalarea mâinilor, ca prima regula de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale.

9. Sa pastreze curatenia in saloane, integritatea echipamentului din dotarea Clinicii, curatenia in grupurile sanitare, sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare in zonele care nu sunt in mod expre marcate in acest sens; sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider);

10. Fumatul și consumul de alcool sunt strict interzis, atât în unitatea sanitara cât și în curte sau în fata unității sanitare (conform legislatiei în vigoare) .

11. Să respecte regulile de menţinere a liniştii, să evite convorbirile la telefon in timpul consultatiilor și / sau investigatiilor.

12. Sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura;

13. Sa solicite informatii legate despre starea sa de sanatate doar personalului calificat;

14. Sa respecte conduitei terapeutice (cooperarea la tratament), procurarea de medicamente din afara spitalului nu este permisă decât cu avizul medicului. Se interzice cu desăvârşire înstrăinarea medicamentelor prescrise în Clinica.

15. Sa informeza medicul curant / asistenta de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.

16. Sa continue efectuarea tratamentului la domiciliu (după externare) conform recomandărilor medicului curant, inclusiv revenirea la controlul ulterior în ambulator.

17. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală, primite la externare.

18. Aceasta institutie este supravegheata vido. Utilizarea sistemului video este necesară pentru buna administrare și funcționare a Gasromed SRL-Clinica 360, în special în vederea asigurarii controlului de securitate și pază atat pentru personalul cat si pentru pacientii institutiei. Accesul dvs. in institutie acorda Gastromed SRL-Clinica 360 dreptul de a colecta, stoca si utliza datele dvs. video (conform normelor in vigoare). Mentionam ca accesul la materialul video este limitat, este manevrat doar de catre personal calificat si instruit in acest sens; stocarea se face pe un server distinct fata de cel utilizat pentru functionarea zilnica a Clinicii, iar inregistrarile sunt pastrate pentru o perdioada de maxim 30 de zile.