fbpx

Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Nota informare GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Gastromed SRL

– Clinica 360-

Clinica 360 vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Gastromed SRL-Clinica 360), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Gastromed SRL-Clinica 360 va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Ne rezervăm dreptul de a solicita si alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Gastromed SRL-Clinica 360, strict în conformitate cu prevederile legale.

Gastromed SRL-Clinica 360 prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, dupa cum urmeaza:

DATE CU CARACTER PERSONAL

SCOPURILE PRELUCRARII

PRELUCRAREA DATELOR SPECIALE

TERMENUL JURIDIC AL PRELUCRARII

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONA

TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI A SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Nume si prenume, date evidenta populatiei, sex, adresa de e-mail, functie/statut, numar de telefon

Asigurarea protectiei sociale prin servicii de sănătate

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Gastromed SRL-Clinica 360 de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționărea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile

Directia de Sanatate Publica

Nu este cazul

Casa Naționala de Asigurari Sociale de Sanatate

Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS)

Alti furnizori de servicii de sanatate acreditati (sau alte entitati acreditate, dacă legea o cere în mod expres)

Date cu caracter medical: informatii card asigurat; istoric medical; diagnostic; tratament; date privind sănătatea, date genetice

Institutii si/sau autoritati publice

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Gastromed SRL-Clinica 360 la adresa: clinca360@gmail.com sau în scris la sediul clinicii.