fbpx

Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Politică de confidențialitate a datelor

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale GASTROMED SRL cu sediul în Constanța , str. București , nr.21 înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J13/576/2012, având CUI 14409286, denumită în cele ce urmează Clinica 360, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site ului www.clinica360.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Atunci când vizitați site-ul, Clinica 360 nu colectează informații cu privire la o persoană fizică identificabilă precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail, etc – decât dacă ne contactați la una din adresele de contact afișate pe pagina www.clinica360.ro și ne furnizați date personale. In acest caz, Clinica 360 va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării formularele disponibile pe Site , cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului cereri persoane vizate / întrebări / reclamații.

Clinica 360 colectează în mod automat date care nu permit identificarea unei persoane fizice precum adresele dinamice sau statice de IP ale dispozitivelor pe care le folosiți și alte informații similare pe care le folosim pentru a îmbunătăți atractivitatea website-ului sau pentru a răspunde atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

In calitate de vizitator al site ului, Clinica 360 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru rezolvarea cererilor in calitate de persoana vizata, sau al reclamaţiilor, dar şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră in scopul menționat mai sus îl constituie interesul legitim al Clinica 360 de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații, dar și obligația legala de a va soluționa cererile vizând drepturile cu privire la datele dv cu caracter personal.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Clinica 360 va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, mai exact strict necesar pentru soluționarea cererilor dv., si maxim 3 ani, durata necesara exercitării unui drept in instanță.

In ipoteza puțin probabila in care prelucrarea necesita consimțământul dv., Clinica 360 va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Clinica 360 pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Clinica 360 poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină operatorul în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Clinica 360 nu sunt transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea noastră, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, acces la datele respective și la informații despre prelucrare;

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;

dreptul la restricționarea prelucrării, caz in care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.

dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc („dreptul de a fi uitat”) daca Datele au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, in cazurile in care prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

dreptul de a va opune prelucrării , datorita situației particulare in care va aflați, prelucrării Datelor in temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț si dreptul de a va opune in orice moment prelucrării Datelor in scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe temeiul sau in scopul menționat.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: : gdpr@clinica360,ro sau în scris la sediul clinicii.

Solicitarea va fi analizară și vi se va răspunde în termen de maxim 1 luna de la primirea ei, conform prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie, sens în care va solicităm să accesați Politica de cookies.

VIII. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

IX. Actualizarea politicii de confidenţialitate

Clinica 360 îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidenţialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecţie din cadrul acesteia.

Acordam cea mai mare importanta aspectelor legate de confidenţialitate şi intenţionam să rămânem pe deplin conformati prevederilor legale în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal. Vom actualiza periodic politica de confidenţialitate şi vom afişa noutăţile pe această pagină.