fbpx

Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Conditii de acces servicii medicale – Internare si Externare

ANUNT IMPORTANT PENTRU PACIENTI: Daca aveti programate servicii medicale pe baza unui Bilet de Trimitere (de la Medicul de Familie sau de la Medic de Specialitate din Ambulatoriu), va rugam sa aveti in vedere ca acestea sa nu fie eliberate in aceeasi zi cu programarea.
Daca va aflati in situatia aceasta, serviciile medicale vor fi reprogramate. Mentionam ca aceste instructiuni sunt primite de la CJAS Constanta.

Asistenţa medicală în Clinica 360 se acordă în regim de:
Spitalizare de zi/ Ambulatoriu de specialitate

Spitalizarea de zi este o formă de internare prin care se asigură asistenţa medicală de specialitate, curativă şi de recuperare, în timpul zilei (poate dura intre 2 si 12 ore).
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic, cum ar fi efectuarea de examinări, investigaţii, acte terapeutice realizate sub supraveghere medicală. Acest tip de asistenta se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului, care se efectuează în regim de spitalizare de zi, pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor, sau corelate cu starea de sănătate a pacientului impun supraveghere medicală a acestuia si nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
La nivelul structurii de spitalizare de zi se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacienţii care nu necesită internare în regim continuu şi care nu se pot rezolva în ambulatoriu.
Important: Deoarece specificul acestui tip de asistenta medicala poate implica prezenta pacientului in clinca pentru un interval mai mare de ore (intre 2 si 12 ore), acesta ii poate solicita medicului curant sau Concediu Medical pentru ziua in care a fost internat; in vederea eliberarii acestui concediu pacientul trebuie sa prezinte o adeverinta din partea angajatorului in care va fi mentionat numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni sau adeverinta de somaj.

Internarea
Documente necesare pentru internare:
• Cardul de sanatate sau adeverinta de inlocuire card
• Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
• Dovada calitatii de asigurat :
– Angajati : Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate/ Adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 lun
-Pensionari: Cuponul de pensie din ultima luna (original si xerocopie)
-Someri: Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj
-Persoane fara venit: Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale, dovada de coasigurat sau adeverinta de la Primaria de care apartine, in cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-Copii sub 18 ani: xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
-Elevi si studenti cu varsta cuprinsa intre 18-26 de ani: Adeverinta emisa de unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.
• Buletinul sau cartea de identitate (original si xerocopie)
• Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)

Externarea
Documente care se elibereaza pacientului :
• Biletul de externare
• Reteta compensata / gratuita dupa caz
• Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
• Concediul medical (la cerere)
• Pentru eliberarea concediului medical: adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni/ formularul de concediu medical initial (daca este cazul).

Conditii generale pentru acordarea consultatiilor in ambulatoriul de specialitate al Clinicii 360:
• Cardul de sanatate sau adeverinta de inlocuire card
• Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist
• Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
• Buletin de identitate sau Cartea de identitate/ pentru copii: Certificatul de nastere;
• Pentru eliberarea concediului medical: adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni;/ formularul de concediu medical initial (daca este cazul).
• Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)