Bine ati venit la Clinica 360!

Program : Luni - Vineri: 08:00 - 20:00
Contact : 0241.636.000 / 0784.636.000

Conditii de acces servicii medicale – Internare si Externare

CONDITII DE ACCES SERVICII MEDICALE- INTERNARE SI EXTERNARE
Asistenţa medicală în Clinica 360 se acordă în regim de:
Spitalizare de zi/ Ambulatoriu de specialitate

Internarea
Documente necesare pentru internare:
• Cardul de sanatate sau adeverinta de inlocuire card
• Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
• Dovada calitatii de asigurat :
– Angajati : Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate/ Adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 lun
-Pensionari – Cuponul de pensie din ultima luna (original si xerocopie)
-Someri – Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj
-Persoane fara venit – Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale, dovada de coasigurat sau adeverinta de la Primaria de care apartine, in cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-Copii sub 18 ani – xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
-Elevi si studenti cu varsta cuprinsa intre 18-26 de ani – Adeverinta emisa de unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.
• Buletinul sau cartea de identitate (original si xerocopie)
• Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)

Externarea
Documente care se elibereaza pacientului :
• Biletul de externare
• Reteta compensata / gratuita dupa caz
• Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
• Concediul medical (la cerere)
• Pentru eliberarea concediului medical: – adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni; – formularul de concediu medical initial (daca este cazul).

Conditii generale pentru acordarea consultatiilor in ambulatoriul de specialitate al Clinicii 360:
• Cardul de sanatate sau adeverinta de inlocuire card
• Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist
• Documentul care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
• Buletin de identitate sau Cartea de identitate – pentru copii: Certificatul de nastere;
• Pentru eliberarea concediului medical: – adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni; – formularul de concediu medical initial (daca este cazul).
• Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)